Matematik Projekter / Temaopgaver
Volumen af et æg - Integralregning
Kræver anvendelse af f.eks. Excel og Graphmatica. Kræver fysiske målinger. Et godt projekt, som ofte fanger eleverne. Tidskrævende.
Udgravning - Rummelige figurer
Lyd og støj - Lograitmer
Kaninfarm - Eksponentialfunktioner
Et lidt fjollet projekt om kaniner. Der er ikke anvendt korrekte oplysninger om kaninavl i opgaven.
Astronomi - Potensfunktioner
Vejanlæg - Differentialregning
Maksimering og Minimering
Søfart - Vektorer i planen
Bådjagt - Vektorer i planen
Tårntag - Vektorer i rummet
Et af de få matematikprojekter, som vitterligt er et matematikprojekt
Kran - Vektorfunktioner
Sten i Bildæk - Vektorfunktioner
Salttank - Differentialligninger
Et godt projekt, som giver/kræver forståelse af hvad en differentialligninger. En god anvendelse af Differentialligninger
Pavillion - Vektorer i rummet
Landbrug - Differentialregning
En opgave om maksimering og minimering af arealet som et hegn kan afgrænse i forskellige tilfælde
Vekselstrøm - Komplekse tal
Inertimoment - Integralregning
Et godt projekt, hvor eleverne selv skal opstille integraler. Projektet giver/kræver altså forståelse af Definitionen af et integral
Banekurve - Vektorfunktioner
Epedemi - Differentialligninger
Logistisk Vækst - Differentialligninger
Triangulering - Trigonometri
Beregning af afstanden mellem en elmast og et vandtårn. Kræver sinus og cosinusrelationer
Dige - Integralregning
Effekt i en vekselstrømskreds - Integralregning
Linearisering