Landbrug - Differentialregning
En opgave om maksimering og minimering af arealet som et hegn kan afgrænse i forskellige tilfælde